ஆராவையும் ஆற்றலையும்

பலகீனமான மனிதர்களுக்கு ஆற்றல் குறைவினாலும், ஆராவின் பலகீனத்தினாலும், தீய ஆற்றல்கள், தீய அலைகள், தீய எண்ணங்கள், மற்றும் துர் ஆத்மாக்கள், உடலுக்குள் நுழைய வழிவகுக்கலாம்.

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி சுய-சிகிச்சை – 8

Distance healing yantra Distance healing yantra தொலைதூர சிகிச்சை எல்லாம் வல்ல இறைவனின் அனுமதியோடு, முன்னோர்களின் ஆசிர்வாதத்தோடு, எல்லா குருமார்கள் ஞானிகள், யோகிகள், சித்தர்கள், மற்றும் தெய்வங்களின் உதவியைக் [...]

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி சுய-சிகிச்சை – 7

மன சிகிச்சை – 2 ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி சுய-சிகிச்சை – 7. இதுவும் ஒரு சுய பிரகடனம். இந்த சுய பிரகடனத்தை உறுதியாகவும் நம்பிக்கையுடனும் உங்கள் மனதுக்குள் கூறிக் கொள்ளுங்கள்….

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி சுய-சிகிச்சை -6

மன சிகிச்சை – 1 ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி சுய-சிகிச்சை -6. இது ஒரு சுய பிரகடனம். இந்த சுய பிரகடனத்தை உறுதியாகவும் நம்பிக்கையுடனும் மனதிற்குள் கூறிக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் செவிகளுக்கு…

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி சுய-சிகிச்சை – 5

உடல் சிகிச்சை – 2 ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி சுய-சிகிச்சை – 5. இந்த சுய-சிகிச்சை, ஒரு சுய பிரகடனம். இந்த சுய பிரகடனத்தை உறுதியாகவும் நம்பிக்கையுடனும் உங்கள் மனதுக்குள் கூறிக்…

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி சுய-சிகிச்சை – 4

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி சுய-சிகிச்சை - 4 உடல் சிகிச்சை - 1 தளர்வு நிலையில், அமைதியாக அமர்ந்துக்கொண்டு அல்லது படுத்துக்கொண்டு இந்த சிகிச்சையை மேற்கொள்ள வேண்டும். உங்கள் உடலுக்குள் பரவும் [...]
X