யின் யாங் தத்துவம்

யின் யாங் தத்துவம் (philosophy). சீனாவின் தாவோயிசத்தின் சின்னமான யின் யாங் இந்த உலகில் எதுவுமே தனியாக இல்லை என்ற தத்துவத்தையும்; இரண்டு எதிர் எதிர் விசயங்கள் ஒன்று சேருவதுதான்…

யின் யாங் உதாரணங்கள்

மனித வாழ்க்கையில் யின்னும் யாங்கும் அல்லது நல்லதும் கெட்டதும் மாறி மாறி வருவதுதான் இயல்பு. எந்த ஒரு அனுபவத்திலும் நன்மையும் தீமையும் கலந்து இருப்பதுதான் இயல்பு.

யின் யாங் சின்னம்

ஒரு வட்டம், அதில் இரு பிரிவுகள். ஒரு பகுதி கருப்பு, ஒரு பகுதி வெள்ளை. கருப்பு பகுதியில் ஒரு வெள்ளைப் புள்ளி. வெள்ளை பகுதியில் ஒரு கருப்புப் புள்ளி. வெள்ளையும்…

X