தியானம் மற்றும் மூச்சு பயிற்சி

தியானம் மற்றும் மூச்சு பயிற்சி தியானம் தியானம் மற்றும் தியான நிலை என்பது மனிதர்களின் இயல்பான குணங்களாகும். மனதில் கோபம், குழப்பம், பயம், விரக்தி, போன்ற உணர்வுகள் தோன்றும் போது…

மூச்சுப்பயிற்சி செய்யும் வழிமுறைகள்

1. விரிப்பு, பாய், அல்லது தடிமனான துணியை விரித்து தரையில் வசதியாக அமர்ந்து கொள்ளவும். 2. தரையில் அமர்வது கடினமாக இருந்தால் நாற்காலி அல்லது சோபாவில் அமர்ந்து கொள்ளலாம். ஆனால்…

தியானம் செய்யும் வழிமுறைகள்

1. விரிப்பு, பாய், அல்லது தடிமனான துணியை விரித்து தரையில் வசதியாக அமர்ந்து கொள்ளவும். 2. தரையில் அமர்வது கடினமாக இருந்தால் நாற்காலி அல்லது சோபாவில் அமர்ந்து கொள்ளலாம். ஆனால்…

தியானத்தின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை

தியானத்தின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை. தியானம் என்பது மனிதர்களின் இயல்பான தன்மை அதனால் தியானத்திற்கு என்று தனியாக எந்த கட்டுப்பாடுகளும் வழிமுறைகளும் கிடையாது. ஆனால் தியானம் எளிதாகவும் இயல்பாகவும் நடைபெற…

தியானத்தின் போது செய்யக்கூடாதவை

தியானத்தின் போது செய்யக்கூடாதவை 1. தியானத்தின் போது ஆபரணங்களும் இறுக்கமான உடைகளும் அணியக்கூடாது. 2. விரிப்பு இல்லாமல் வெறும் தரையில் அமரக் கூடாது. 3. நோய் கண்டவர்களை தவிர மற்றவர்கள்,…

X