பயிற்சிகளில் கலந்துகொண்டவரின் அனுபவங்கள்
Online Class Participants Testimonials

எனது ஆரோக்கியம் மேம்பட்டுள்ளது. பிரபஞ்ச ஆற்றல் மற்றும் ஆன்மாவுடன் இணைந்திருக்க கற்றுக்கொண்டேன்.

Thriveni | Bangalore | Karnataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X