நவம்பர் 2021 நடைபெற்ற Zoom ரெய்கி வகுப்பின் காணொளி, பாகம் 1 முதல் 5. மாஸ்டர் ராஜா முகமது காசிம், ஹீலர் கோவிந்தராஜ், ஹீலர் விசாலம், ஹீலர் சுபாசினி.

Video record of November 2021 Online Reiki Class. Part 1-5. Master Raja Mohamed Kassim, Healer Govindaraj, Healer Visalam C, Healer Subashini Dhanasegar.

X