• Holisticrays

வழக்கம் போல் வகுப்பு மிக மிக சிறப்பாக இருந்தது. பிரபஞ்ச சக்தியை எளிமையான முறையில் உணர முடிந்தது. இந்த அடிப்படை வகுப்பு எங்களை புதுப்பித்து கொள்ள உதவியாக இருந்தது. நன்றி வாழ்க வளமுடன்

X