திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் – மின்னூல்

திருக்குறளின் மருந்து அதிகாரத்தின் குறள்களுக்கு எனது அனுபவத்தையும் புரிதலையும் கொண்டு விளக்கம் எழுதியுள்ளேன். திருவள்ளுவர் இந்தக் குறள்களை எழுதி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டதே, இன்றைய மனிதர்களுக்கும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறைக்கும்…

நோயும் மருத்துவமும் – மின்னூல்

வணக்கம், நான் எழுதிய “நோயும் மருத்துவமும்” எனும் எனது மருத்துவக் கட்டுரைகள் அடங்கிய நூலை தற்போது கூகுள் புக்ஸ் (google play books) மூலமாக இலவசமாக வாசிக்கலாம். அதற்குரிய லின்க்…

X