திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் – மின்னூல்

திருக்குறளின் மருந்து அதிகாரத்தின் குறள்களுக்கு எனது அனுபவத்தையும் புரிதலையும் கொண்டு விளக்கம் எழுதியுள்ளேன். திருவள்ளுவர் இந்தக் குறள்களை எழுதி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டதே, இன்றைய மனிதர்களுக்கும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறைக்கும்…

நோயும் மருத்துவமும் – மின்னூல்

வணக்கம், நான் எழுதிய “நோயும் மருத்துவமும்” எனும் எனது மருத்துவக் கட்டுரைகள் அடங்கிய நூலை தற்போது கூகுள் புக்ஸ் (google play books) மூலமாக இலவசமாக வாசிக்கலாம். அதற்குரிய லின்க்…

ஹோலிஸ்டிக் ராய்ஸ் இணையத்தள அறிமுகம்

ரெய்கி என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு செயல்புரிகிறது? அதன் தன்மைகள் என்ன? அதன் நன்மைகள் என்ன? அதன் பயன்பாடுகள் என்ன? என்பன போன்ற பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறேன். அவற்றின் மூலமாக பெற்ற அனுபவங்களை, இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்கிறேன்.

மாஸ்டர் ராஜா முகமது காசிம்

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியின் நிறுவனர் ராஜா முகமது காசிம் அவர்கள், ஒரு பன்திறன் மற்றும் பன்முகம் கொண்ட ஆளுமையாவார். இறைவன், இயற்கை, படைப்புகள், மற்றும் மனித வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்ளும் நோக்கத்துடன் இளம்…

X