ஹோலிஸ்டிக் ராய்ஸ் இணையத்தள அறிமுகம்

ரெய்கி என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு செயல்புரிகிறது? அதன் தன்மைகள் என்ன? அதன் நன்மைகள் என்ன? அதன் பயன்பாடுகள் என்ன? என்பன போன்ற பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறேன். அவற்றின் மூலமாக பெற்ற அனுபவங்களை, இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்கிறேன்.

மாணவர்களுக்கு ஓராண்டு உறுப்பியம்

மாணவர்களுக்கு ஓராண்டு உறுப்பியம். நமது ரெய்கி பயிற்சி வகுப்புகளில் புதிதாகப் பதிந்துகொள்ளும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பன்னிரண்டு மாதப் பயிற்சி உறுப்பியம் வழங்கப்படும். இந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில் அவர்கள் அதே நிலை…

மாஸ்டர் ராஜா முகமது காசிம்

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியின் நிறுவனர் ராஜா முகமது காசிம் அவர்கள், ஒரு பன்திறன் மற்றும் பன்முகம் கொண்ட ஆளுமையாவார். இறைவன், இயற்கை, படைப்புகள், மற்றும் மனித வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்ளும் நோக்கத்துடன் இளம்…

X